Юридичні послуги

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ З КОРПОРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ:

 • Консультації з питань податкового планування, управління інвестиційними ризиками, оцінка перспективи капіталовкладень і дослідження ринків;
 • Повний юридичний супровід діяльності комерційних і некомерційних організацій будь-якої організаційно-правової форми й проведення консультацій з питань юридичного забезпечення господарської діяльності;
 • Юридичний супровід угод по придбанню підприємств, із продажу, передачі в заставу або в оренду будинків, споруджень, земельних ділянок й іншого майна. Надання послуг з реєстрації договорів оренди й права власності на будинки й спорудження;
 • Планування та вибір організаційно-правових форм підприємств;
 • Консультування з питань оподаткування та вибір найбільш оптимальної системи;
 • Консультування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб з правових і практичних питань створення підприємств та комерційної діяльності на території Україні;
 • Підготовка повного пакету документів, необхідного для реєстрації підприємства;
 • Реєстрація підприємств всіх організаційно-правових форм;
 • Представництво інтересів підприємств в державних та недержавних структурах;
 • Отримання дозвільної документації діяльності підприємств;
 • Ліцензування та патентування діяльності підприємств, реєстрація торгових марок та авторських прав;
 • Підготовка, реєстрація, обслуговування контрактів і договорів із зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 • Розробка та складання договорів;
 • Досудове і судове врегулювання спорів підприємств;
 • Супровід інвестиційної діяльності;
 • Абонентське юридичне обслуговування підприємств.

 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ЗА КОРДОНОМ

 • Консультації по роботі з компаніями з мінімальним оподаткуванням;
 • Підготовка, реєстрація, обслуговування контрактів і договорів із зовнішньоекономічної діяльності підприємств;
 • Реєстрація оншорних та офшорних підприємств;
 • Номінальний сервіс;
 • Міжнародне податкове планування;
 • Моделювання бізнесу;
 • Юридичний супровід відкриття банківських рахунків в Україні та за кордоном;
 • Віртуальний офіс;
 • Легалізація документів для роботи підприємств у будь-якій країні світу;
 • Допомога у виборі та купівлі нерухомості: Чехія, Словаччина, Хорватія, Кіпр, Греція;
 • Консультації та допомога в оформленні імміграції: Чехія, Словаччин.

 ЗАХИСТ У СУДІ

 •  Ведення справ у судах по цивільних, господарських, адміністратівних справах;
 • Виконання рішень суду;
 • Консультація, підготовка документів до Європейського суду з прав людини;
 • Складання арбітражних угод і застережень;
 • Ведення справ у МКАС при ТПП України.

АДВОКАТСЬКІ ПОСЛУГИ ПРИВАТНИМ ОСОБАМ

 • Юридичні консультації по сімейним, житловим та цивільним справам.

Уклавши з нами договір на абонентське юридичне обслуговування, Ви отримуєте можливість консультуватися з нашими фахівцями з усіх питань господарського права, а також отримувати письмові консультації з поточного законодавства України.

Абонентське юридичне обслуговування – не обмежує Вас ні за кількістю отриманих юридичних консультацій, ні за часом на їх отримання.

Абонентське юридичне обслуговування – це оперативність, професіоналізм, увага та конфіденційність.

Абонентське юридичне обслуговування – на Вас працюють наші кращі фахівці.