Статті

Представництво в судах

Court
 • Захист інтересів юридичних та фізичних осіб по цивільним, господарським, корпоративним, адміністративним спорам в судах загальної, апеляційної та касаційної інстанцій;
 • Захист інтересів юридичних осіб у МКАС при ТПП України, третейських судах;
 • Консультування та складання документів в Європейський суд з прав людини;
 • Юридичний аналіз спору, розробка стратегії захисту;
 • Складання процесуальних документів;
 • Участь у судовому розгляді;
 • Правовий супровід виконання рішень суду;
 • Участь у позасудовому розгляді в якості дружнього посередника;

 • Шлюбно-сімейні спори;
 • Трудові спори;
 • Житлові спори;
 • Спори про розподіл та використання рухомого та нерухомого майна;
 • Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, стягнення заборгованості;
 • Невиконання договірних зобов'язань;
 • Захист прав інтелектуальної власності;
 • Спадкові спори;
 • Оскарження дій та бездіяльності органів державної влади;
 • Оскарження дій та бездіяльності органів державної виконавчої служби;
 • Судове та позасудове оскарження засобів забезпечення позову;
 • Оскарження рішень третейських судів;
 • Спори з банками та кредитними організаціями;
 • Інші суперечки.